സംസ്ഥാനതല എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി

അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്മീഷണര്‍ ചെയര്‍മാനായും മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറിയായും രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനതല എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് (SLEC) മിഷന്റെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നത്.

ചെയര്‍മാന്‍ കാര്‍ഷികോത്പാദന കമ്മീഷണര്‍
മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍
അംഗങ്ങള്‍ സെക്രട്ടറി, കൃഷി വകുപ്പ്
സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യം (ചെലവ്)
വൈസ് ചാന്‍സലര്‍, കെ.എ.യു
ഡയറക്ടര്‍, കൃഷി വകുപ്പ്,
ചെയര്‍മാന്‍, സ്‌പൈസസ് ബോര്‍ഡ്

ജില്ലാതല കമ്മിറ്റി

ജില്ലാതല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിനും കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിനുമായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ജില്ലാതല കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാതലത്തില്‍ മിഷന്റെ നയങ്ങളും പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ജില്ലാതല കമ്മിറ്റിക്കായിരിക്കും.

ചെയര്‍മാന്‍: ജില്ലാ കളക്ടര്‍
വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍
മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (എച്ച്),
അംഗങ്ങള്‍ പ്രതിനിധി, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല
പ്രതിനിധി, വി.എഫ്.പി.സി.കെ
കര്‍ഷക പ്രതിനിധികള്‍
നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജന്‍സികള്‍ കൃഷി വകുപ്പ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല
വെജിറ്റബിള്‍ ആന്‍ഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍- കേരളം,
ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പ്
പ്ലാന്റേഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് കേരള
ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ റിസര്‍ച്ചിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങള്‍
സര്‍ക്കാരിതര സംഘടന
ചരക്ക് ബോര്‍ഡുകള്‍
സ്വകാര്യ സംരംഭകര്‍
സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്‍
കര്‍ഷകര്‍